Anar a: Menú de secció | Menú principal | Peu | Inici de la pàgina


Dades Accés a la informació

Informe d’Audiència de Ràdio

Dades d’audiències específiques de la Ràdio. 

Les dades es classifiquen per temàtica, llengua, àmbit de difusió i titularitat pública o privada. Totes les dades es presenten per perfils dels consumidors i per territoris, i poden arribar a tenir precisió estadística comarcal. A més, les dades d’audiències són creuades amb dades d’altres mitjans (diaris, suplements, revistes, etc.) i també amb les dades de consums culturals (llibres, cinema, música, etc.). 

Disponibilitat d’informe: veure calendari.

NameBright - Coming Soon

Anar a: Menú de secció | Menú principal | Peu | Inici de la pàgina