Anar a: Menú de secció | Menú principal | Peu | Inici de la pàgina


Dades Accés a la informació

Informe d’Audiència de Revistes i Publicacions Periòdiques

Dades d’audiències específiques de les revistes i publicacions periòdiques. 

Les dades es classifiquen per periodicitat, llengua, àmbit de distribució, pagament i gratuïtat, i temàtica. Totes les dades es presenten per perfils dels consumidors i per territoris, i poden arribar a tenir precisió estadística comarcal. A més, les dades d’audiències són creuades amb dades d’altres mitjans (diaris, suplements, ràdio, etc.) i també amb les dades de consums culturals (llibres, cinema, música, etc.). 

Disponibilitat d’informe: veure calendari.

NameBright - Coming Soon

Anar a: Menú de secció | Menú principal | Peu | Inici de la pàgina