Anar a: Menú de secció | Menú principal | Peu | Inici de la pàgina


Perfil del contractant

Perfil del contractant

Contracte de serveis per la realització dels treballs de camp i del centre de càlcul corresponents al Baròmetre de la Comunicació i la Cultura

Anunci de licitació

Plec de clàusules administratives

Plec de prescripcions tècniques

Annex prescripcions tècniques (Qüestionari)

 

Adjudicació definitiva

Contacte

Tel: 93 246 25 63
Fax: 93 246 18 80

info@fundacc.org

C/ Casp 82, 2n 3a A
08010 Barcelona


Anar a: Menú de secció | Menú principal | Peu | Inici de la pàgina