Anar a: Menú de secció | Menú principal | Peu | Inici de la pàgina


Serveis Aportem coneixement

Indústria cultural

FUNDACC ofereix a les indústries culturals solucions concretes per atendre les seves necessitats d’informació a través dels següents serveis:

Explotacions a Mida del Baròmetre

Dades obtingudes a partir d’un encàrrec concret i específic prèviament definit amb l’objectiu d’explotar la base de dades del Baròmetre a partir de les variables desitjades.

Per exemple: a partir del creuament de les variables edat, indústria cultural específica i àmbit territorial determinat es poden obtenir dades sobre el consum de cinema dels adults de 35 a 44 anys a l’illa de Mallorca.

Variables estudiades pel Baròmetre (versió simplificada) (PDF 100 KB)

Variables estudiades pel Baròmetre (versió completa) (PDF 224 KB)

Preguntes per Encàrrec (Abarloat)

Dades obtingudes per la inserció de determinades preguntes per encàrrec en el qüestionari del Baròmetre que responguin a les necessitats específiques d’informació de les indústries culturals. 

La inserció de les preguntes es pot realitzar en funció de les següents variables:

  • Per a un període determinat de temps del treball de camp (una setmana, un mes, un quatrimestre, un any, etc.)
  • Per a un nombre d’entrevistes determinat (3.000, 6.000, 20.000 entrevistes)
  • Per a un determinat públic objectiu (per exemple, només a joves, només a mestresses de casa, només a consumidors d’una determinada oferta cultural).
  • Per d’altres criteris a acordar

Les dades obtingudes a partir d’aquestes preguntes poden creuar-se amb la resta de dades d’audiència i consums culturals, i poden arribar a tenir precisió estadística comarcal. 

La incorporació de preguntes per encàrrec al qüestionari pot sol·licitar-se en qualsevol moment.

Contacteu

Per a més informació poseu-vos en contacte amb nosaltres.

Servei d’Atenció al Client:

Tel 93 246 25 63
Fax 93 246 18 80 

comercial@fundacc.org


Anar a: Menú de secció | Menú principal | Peu | Inici de la pàgina