Anar a: Menú de secció | Menú principal | Peu | Inici de la pàgina


Serveis Aportem coneixement

Institucions

FUNDACC ofereix a les institucions solucions concretes per atendre les seves necessitats d’informació a través dels següents serveis:

Explotacions a Mida del Baròmetre

Dades obtingudes a partir d’un encàrrec concret i específic prèviament definit amb l’objectiu d’explotar la base de dades del Baròmetre a partir de les variables desitjades.

Per exemple: a partir del creuament de les variables tipus d’indústria cultural, lloc de naixement i àmbit territorial determinat es poden obtenir dades sobre els consums culturals de la població d’origen immigrant de la província d’Alacant.

Variables estudiades pel Baròmetre (versió simplificada) (PDF 100 KB)

Variables estudiades pel Baròmetre (versió completa) (PDF 224 KB)

Preguntes per Encàrrec (Abarloat)

Dades obtingudes per la inserció de determinades preguntes per encàrrec en el qüestionari del Baròmetre que responguin a les necessitats específiques d’informació de les institucions.

La inserció de les preguntes es pot realitzar en funció de les següents variables: 

  • Per a un període determinat de temps del treball de camp (un mes, un quatrimestre, un any, etc.)
  • Per a un nombre d’entrevistes determinat (de 3.000 a 20.000 entrevistes)
  • Per a un determinat públic objectiu (per exemple, només a joves, només a mestresses de casa, només població de la comarca del Segrià).
  • Per d’altres criteris a acordar
  • Les dades obtingudes a partir d’aquestes preguntes poden creuar-se amb la resta de dades d’audiència i consums culturals, i poden arribar a tenir precisió estadística comarcal.

    La incorporació de preguntes per encàrrec al qüestionari pot sol·licitar-se en qualsevol moment.

Acords de col·laboració

FUNDACC ofereix a les institucions la possibilitat d’establir acords de col·laboració per esdevenir membres del Patronat de la fundació, integrat per representants del sector de la comunicació i la cultura, i en les Comissions Tècniques del Baròmetre.

Contacteu

Per a més informació poseu-vos en contacte amb nosaltres.

Servei d’Atenció al Client:

Tel 93 246 25 63
Fax 93 246 18 80 

comercial@fundacc.org


Anar a: Menú de secció | Menú principal | Peu | Inici de la pàgina