Anar a: Menú de secció | Menú principal | Peu | Inici de la pàgina


Serveis Aportem coneixement

Mitjans de comunicació

FUNDACC ofereix als mitjans de comunicació, grups de comunicació i associacions de mitjans solucions concretes per atendre les seves necessitats d’informació a través dels següents serveis:

Argumentari Comercial

En aquest producte trobaràs els principals punts forts del teu mitjà de comunicació per enfortir les accions comercials i empresarials en el teu nínxol de mercat. Per a això FUNDACC realitzarà una anàlisi exhaustiva de les dades del teu mitjà i del seu entorn.

Les dades són útils per a un posicionament de diferenciació i lideratge respecte de la competència i per l’argumentari comercial de captació d’audiència, clients i sobretot anunciants. El producte inclou les dades destacades d’un mitjà de comunicació concret en comparació amb els mitjans que en són competència directa.

Explotacions a Mida del Baròmetre

Dades obtingudes a partir d'un encàrrec concret i específic prèviament definit amb l'objectiu d'explotar la base de dades del Baròmetre a partir de les variables desitjades.

Per exemple: a partir del creuament de les variables edat, subsector específic de la comunicació i àmbit territorial determinat es poden obtenir les dades sobre el consum de premsa dels joves entre 14 i 19 anys a les comarques de Girona.

Variables estudiades pel Baròmetre (versió simplificada) (PDF 100 KB)

Variables estudiades pel Baròmetre (versió completa) (PDF 224 KB)

Preguntes per Encàrrec (Abarloat)

Dades obtingudes per la inserció de determinades preguntes per encàrrec en el qüestionari del Baròmetre que responguin a les necessitats específiques d’informació de mitjans de comunicació concrets, grups empresarials de comunicació i associacions de mitjans.

La inserció de les preguntes es pot realitzar en funció de les següents variables:

  • Per a un període determinat de temps del treball de camp (un mes, un quatrimestre, un any, etc.)
  • Per a un nombre d’entrevistes determinat (de 3.000 a 20.000 entrevistes)
  • Per a un determinat públic objectiu (per exemple, només a joves, només a mestresses de casa, només a lectors d’un determinat diari, etc.).
  • Per d’altres criteris a acordar

Les dades obtingudes a partir d’aquestes preguntes poden creuar-se amb la resta de dades d’audiència i consums culturals, i poden arribar a tenir precisió estadística comarcal

La incorporació de preguntes per encàrrec al qüestionari pot sol·licitar-se en qualsevol moment.

Acords de col·laboració

FUNDACC ofereix als grups de comunicació i associacions de mitjans la possibilitat d’establir acords de col·laboració per esdevenir membres del Patronat  de la fundació, integrat per representants del sector de la comunicació i la cultura, i en les Comissions Tècniques del Baròmetre.

Contacteu

Per a més informació poseu-vos en contacte amb nosaltres.

Servei d’Atenció al Client:

Tel 93 246 25 63
Fax 93 246 18 80 

comercial@fundacc.org


Anar a: Menú de secció | Menú principal | Peu | Inici de la pàgina